Медицински представител

//Медицински представител

Медицински представител

Copy of КОРПОРАТВНА(1)Фирма „Корпоративна Социална Отговорност“ ЕООД лидер в сферата за подбор на персонал, обучение и развитие на КСО, търси за свой клиент, фармацевтична компания, отговорен и мотивиран служител за позицията на :

Медицински представител

Задължения и отговорности:

_ Да управлява и развива продажбите и дистрибуцията на лекарствени и/или нелекарствени продукти за района;
– Да разработва и изпълнява регионален план за развитие на продажбите;
– Да промотира продуктите на компанията на лекари, фармацевти и други ключови клиенти посредством регулярни посещения, като установява и поддържа отлични взаимоотношения с клиентите;
– Да следи и контролира наличностите на продуктите в аптеките и складовете на дистрибуторите в поверения район;
– Да следи и анализира действията на конкурентни фирми на пазара и да предлага идеи за промени в условията на работа с клиенти и противодействия;
– Да изготвя регулярни справки, анализи и препоръки относно търговската дейност на компанията и за нуждите на мениджмънта;
– Да съхранява, поддържа и актуализира информация за клиенти и фирмена база данни;
– Да поддържа и повишава репутацията и представителността на компанията на пазара;

Изисквания за медицински представител:

– Стаж на подобна позиция минимум една година
– Завършено висше образование с насоченост фармация или сходно, ще се счита за предимство;
– Компютърна грамотност;
– Владеене на английски език – ще се счита за предимство
– Шофьорска книжка – активен шофьор;
– Отлични комуникационни и презентационни умения;
– Клиентски ориентиран, инициативен и отговорен;
– Възможност за взимане на бързи и адекватни решения;
– Организираност, комуникативност, креативност, оперативност, способност за работа самостоятелно и в екип, способност за работа в динамична среда и срокове.

Ние Ви предлагаме:

– Коректно отношение;
– Възможност за професионално развитие и придобиване на нови знания и умения;
– Работа в екип с млади и енергични хора;
– Мотивиращо трудово възнаграждение, с възможност за допълнителен бонус, зависещ от личните Ви резултати;
– Служебен автомобил, лаптоп и телефон;

Ако проявявате интерес към отворените работни позиции, кандидатствайте като „кандидатствай“ с прикачено СV.
„Корпоративна Социална Отговорност“ ЕООД притежава лиценз за подбор на персонал N: 2082/19.7.2016г
Всички кандидатури ще бъдат разгледани при стриктна конфиденциалност и спазване на ЗЗЛД.
Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

2020-04-07T13:08:13+03:00