Инженер механик

//Инженер механик

Инженер механик

Агенция за подбор на персонал „Корпоративна Социална Отговорност“ ЕООД, лидер в сферата на професионални  обучение и развитие на КСО, търси за свой клиент, производствена компания, отговорен и мотивиран служител за позицията на :

Инженер механик

Основни отговорности и описание:

– Подпомага дейността на Директор производствено предприятие;
– Води детайлна отчетност за ефективността на производствения процес: изготвя анализ на данните за критичните дефекти;
– Изготвя ежедневна информация за количеството изработената продукция;
– Престой на автоматичните линии и други;
– Координира хронологичното време за смяна на производствен продукт;
– Поддържа документацията базите данни за дневно производство;
– Информира Директор производствено предприятие за проблеми, свързани с производствения процес и предлага коригиращи действия;
– Участва активно в разработването и актуализирането на работните инструкции, оперативните документи и процедурите по ISO;
– Дневен и месечен анализ на производствените резултати;
– Прави детайлна оценка и количествен и качествен анализ на изразходваните материали, резервни части и консумативи за производствения процес;
– Поддържа база данни с информация за технологията на пакетиране на готовата продукция;
– Координира подготовката на производствената площадка преди и по време на одит;

Изисквания за заемане на длъжността:
– Опит на подобна позиция минимум 2 години;
– Висше техническо образование /машинен инженер/;
– Компютърна грамотност – MS Office pack;
– Много добро владеене на английски език;
– Опит в ръководенето на хора;

Компанията може да Ви предложи:

– Шанс да развиете и утвърдите професионалните си умения в конкурентна среда;
– Работна среда, оборудвана с високо-технологични съоръжения;
– Специфично обучение, в зависимост от заеманата длъжност;
– Добро финансово възнаграждение обвързано в възможностите и поетите отговорности;

Ако проявявате интерес към отворената работна позиция, кандидатствайте като „кандидатствай“ с прикачено СV.
„Корпоративна Социална Отговорност“ ЕООД притежава лиценз за подбор на персонал N: 2082/19.7.2016г
Всички кандидатури ще бъдат разгледани при стриктна конфиденциалност и спазване на ЗЗЛД.
Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

2018-04-20T09:34:54+03:00