Специалист поддръжка на машини

/, Работа/Специалист поддръжка на машини

Специалист поддръжка на машини

работаФирма „Корпоративна Социална Отговорност“ ЕООД лидер в сферата за подбор на персонал, обучение и развитие на КСО, търси за свой клиент, производствена компания, отговорен и мотивиран служител за работа като :

19.1.2017 г.

 

 

СПЕЦИАЛИСТ ПОДДРЪЖКА НА МАШИНИ

ИЗИСКВАНИЯ:

– Завършено средно/висше техническо образование;
– Професионален опит – най-малко 1 година като механик, монтьор или техник в производствено предприятие;
– Да може да настройва  машини за производство на пластмасови бутилки;
– Познаване и правилно използване на контролно-измервателните инструменти и апаратура;
– Познаване в детайли на реда и изискванията по профилактиката, поддръжката и извършването на ремонт на машини;
– Умения за работа в екип, коректност в работата и в отношенията с ръководителите и с другите работници и служители;
– Способност на бързи и адекватни реакции в различни ситуации, възникващи при изпълнение на служебните дейности, в това число при аварии и природни бедствия;
– Възможност за сменен режим на работа;

ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:

– Извършва профилактични прегледи, поддръжка и текущ ремонт на машините в предприятието;
– Контролира правилната експлоатация на машините в предприятието;
– Отстраняване на възникнали повреди и последиците от тях;
– Прави заявки за доставка на контролно-измервателна техника, резервни части и инструменти;
– Уведомява Главния механик за всяка възникнала повреда на повереното му оборудване и предлага мерки за нейното отстраняване;
– Участва в разследването и установяването на причините за настъпили повреди и аварии на машини и за последиците от тях;
– Отговаря за качеството на извършваната от него профилактика, ремонтна дейност и поддръжка;

Компанията предлага:

• Шанс да развиете и утвърдите професионалните си умения в конкурентна среда;
• Работна среда, оборудвана с високо-технологични съоръжения;
• Специфично обучение, в зависимост от заеманата длъжност;
• Осигурен транспорт;

Ако проявявате интерес към отворените работни позиции, кандидатствайте като „кандидатствай“ с прикачено СV.
„Корпоративна Социална Отговорност“ ЕООД притежава лиценз за подбор на персонал N: 2082/19.7.2016г
Всички кандидатури ще бъдат разгледани при стриктна конфиденциалност и спазване на ЗЗЛД.
Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

[su_button url=“https://www.jobs.bg/f3577717″ target=“blank“ style=“flat“ background=“#ef2d52″ size=“4″]Кандидатствай по обявата[/su_button]

2018-04-18T14:55:42+03:00