Какво е пирамидата на ДИЛТС и как ще ни помогне?

//Какво е пирамидата на ДИЛТС и как ще ни помогне?

Какво е пирамидата на ДИЛТС и как ще ни помогне?

Какво ще стане, ако служителят пренебрегва  фирмените правила?

Примерна  ситуация: служителят не иска да ходи на корпоративно парти и измисля много оправдания. Мениджърът  се опитва да убеди подчинения, като живописно разказва каква интересна програма е подготвена, но напразно. Служителят прави всичко възможно, за да не отиде на събитието. Такава ситуация е и при постоянно закъсняващите  ценни кадри -постоянно  с напомняне да дойдат навреме, наказани, но служителите изглежда не чуват нищо.Друга ситуация е да речем,че някой от служителите упорито не иска да се съобразява с дрескода, въпреки, че многократно е получавал забележки за това и е бил лишаван от бонуса. И има много примери, в  изглежда невъзможно да се справим с непокорните служители.

Но  редно ли е да уволните добър служител,  затова че не е дошъл  на корпоративно парти или не се е облякъл, както изисква компанията ?! Пък и  не искате да се лишите  от ценен кадър, който закъснява, но дава завидни резултати. Как да постъпите?  Да приемете и  да позволите ли  на тези непокорни служители да живеят според собствените си правила, пренебрегвайки изискванията на работодателя? Сами разбирате, че това не е опция. Другите  съобразяващи се служители разумно ще отбележат: „Защо им е позволено, но ние нямаме право?“

Остава едно – да се намери Начин да се повлияе на служителите, който  да ги ОСВЕТЛИ да преразгледат вътрешните си нагласи и да променят поведението си. Но как да направим това, ако, изглежда, всички начини и методи са изпробвани?

Не бързайте да твърдите това- в края на краищата,  все още не сте използвали пирамидата DILTS. Тя ще ви покаже как да говорите с човек, така че той да възприеме вашите думи.

Пирамидата на ДИЛТС

Пирамидата идва от сферата на НЛП (невролингвистично програмиране), а техниката, която лежи в основата й, е разработена от DILTS, за да промени вярванията на човека. Това е доста интересно,  но трябва да изучете добре пирамидата и разберете как работи на практика.

Примери за темата: Защо е важно отношението на служителя и компанията да съвпада на различни нива?

Пример 1. Рекламна  агенция наема  дизайнер и го настанява в открито пространство, където работят  още 20 души. В стаята винаги има шум, а дизайнерът се нуждае от тишина, за да мисли и да реализира идеи. Скоро служителят напуска. Има несъответствие в настройките на ниво „Околна среда“.

Пример 2. Новият главен счетоводител  пуска силна музика – по този начин се концентрира по-добре. Но това шокира счетоводния отдел, защото не позволява на другите служители да се концентрират.  Грешките започват да се появяват все по-често при докладите  и се налагат санкции. Проблемът е в несъответствия на ниво „Поведение“.

Пример 3. Преводач се мести да работи в друга компания и изведнъж разбира, че основната й ценност е вярата „в  работата и само в упоритата работа“. Служителите постоянно  се задържат след работно време или  работят през почивните дни. Новият преводач не е готов да се съобрази с  това и напуска компанията. Тук виждаме явно несъответствие между нагласите на ниво „Убеждения и ценности“.

Как работи пирамидата? Или защо някои служители не могат да научат английски…

Според Робърт ДИЛТС, вътрешният свят на човек, неговият опит може да бъде разложен по рафтове. Оформят  се шест такива рафта. Те са и  нивата на пирамидата. Всички са взаимосвързани и човек съществува, като че ли едновременно на всеки един  от тях. За да промените поведението на човек, понякога е достатъчно да разберете на какво ниво е проблемът и да общувате с човека на същото или на по-високо ниво (провеждайте кратка мотивационна  сесия). Освен това можете да се „движите“ по нивата на пирамидата както отдолу нагоре, така и отгоре надолу. И в същото време, може  това“ движение“ да  започне не от крайните нива, а от средните. Всичко зависи от това какъв проблем трябва да решите.

Но преди да говорим за това как да мотивираме служителите с помощта на пирамидата DILTS, да променим нагласите им, да решим дългогодишни проблеми в поведението им, нека разберем какво означава всяко от нивата (виж диаграмата).

Обърнете внимание! Цялото ни ежедневие (както в личен, така и в служебен) е обвързано основно с нагласи, които се основават на две нива – „Околна среда“ и „Поведение“.

 Какво точно прави човек, как се държи, какви резултати постига, зависи от неговите нагласи на други нива, които са по-високи, на първо място, това са „Способности“ и „Убеждения и ценности“. Ако тези нагласи по никакъв начин не  са в унисон с това, което човек прави, с неговите цели (всичко е обвързано само с нивата „Поведение“ и „Околна среда“), то той ще постигне малко. В крайна сметка се оказва, че той не разбира напълно защо прави това, каква е истинската цел на действията му, а освен това остава въпросът – има ли човек достатъчно способности. След това трябва да изследвате тази област заедно с работника, издигайки се на по-високо ниво.

Пример

Ръководителят на отдела за жалби на клиенти искаше да научи английски и отиде на курсовете. Мина една година. Един ден сутринта директорът „ Човешките ресурси“ се срещна с началника на отдела в асансьора и се поинтересува за напредъка му в овладяването на английския език. Служителят призна, че резултатите са ниски. След разговор с ръководителя на отдела, директорът разбра причината. Мениджърската мотивация е недостатъчна, тя е обвързана с две нива – „Околна среда“ и „Поведение“. Той вярва, че най-важното е да се запишете на курсове по английски и да бъдете заобиколени от същите студенти като него (ниво „Околна среда“), както и да посещавате редовно часове („Поведение“). След това познаването на езика ще се подобри от само себе си. Но това очевидно не е достатъчно. Служителят също трябва да полага собствени усилия, да учи  и да усъвършенства уменията си  за комуникация на дадения език. И за да направите всичко това, е необходима мотивация. Ще се появи, ако човек работи върху себе си на ниво „Ценности“ и „Мисия“, трябва да отговори на въпросите: „Защо изучаването на език е толкова важно за мен?“, „Какво ще ми даде знанието на езика в широкия смисъл на думата? ”. Тоест , той ще разбере защо учи чужд език,  и какво ще се промени, ако го овладее наистина.

Внимание!

Когато разговаряте със служител, обърнете внимание какви думи той повтаря най-често. Като правило те са маркер на основните ценности на човека.

Ако служителят е глух за вашите аргументи? Използвате грешно ниво на пирамидата.

2021-04-05T13:31:16+03:00