Обучението на персонала като важен фактор за успеха на бизнеса

//Обучението на персонала като важен фактор за успеха на бизнеса

Обучението на персонала като важен фактор за успеха на бизнеса

Днес на съвременния бизнес никак не му е лесно. Неговото развитие се осъществява в силно конкурентна среда и, за да бъдеш най-добрият на пазара не е достатъчно да се продават само добри стоки или да се предоставят качествени услуги. Един от най-мощните инструменти в наше време се превърна в услуга, чието високо ниво може да се постигне само от квалифициран персонал.

За голямо съжаление на собствениците на компании, на техните врати далеч не всеки ден чукат на вратите им висококвалифицирани служители. Защото се налага служителите често  да се обучават сами. Обучението на персонала и неговото развитие е основната задача на всеки мениджър, който иска компанията му да успее, защото готовността и мотивацията на персонала играят решаваща роля в този процес.

 

Кога, как и защо да провеждаме обучение на персонала

Ако току-що сте отворили бизнеса си или сте организирали нов отдел във фирмата, тогава се налага да имате работа с нови служители и работници. Те задължително трябва да бъдат обучавани в най-различни аспекти: запознаване със стоките или услугите на компанията, с регламента, с правилата и стандартите на компанията, запознаване с колегите,  може би дори обучаване с основите на професията или запознаване с техническото задание за тяхната позиция.

Такова обучение на персонала може да се проведе от един от опитните членове на екипа, както и от външен специалист. В първия случай новоназначените служители ще могат незабавно да се запознаят с всички характеристики на новата работа и вътрешния ред на компанията. Обучението с помощта на специалист от трета страна е полезно в професионални методики и ефективни казуси.

Може ли да се смята въпроса с обучение на персонала за затворен, след като всички нови служители са преминали обучение? Съвсем не. За постигане на желания ефект и конкурентоспособност на компанията, обучението на персонала трябва да стане навик и да бъде непрекъснато.

Не забравяйте, че всички служители са живи хора и с течение на времето те неизбежно започват да вършат работата си по-зле. Това може да се случи по различни причини, но това се случва почти винаги и този факт не трябва да се разглежда като нещо лошо – този процес е абсолютно естествен.

За да може работата на всеки отдел постоянно да поддържа максимална ефективност, е необходимо да се разработи специфичен график за обучение на персонала. Например, възлагайте обучение за продажби поне веднъж месечно – изучаване на нови техники и методи за активни продажби, разработване на умения за ефективна комуникация с клиента, обучение за работа с възражения и др. Нека тя се превърне в система за вашите служители, с течение на времето дори противниците на такива дейности ще бъдат привлечени и ще започнат да забелязват положителни резултати в работата си, което определено ще повиши тяхната мотивация.

Друго предимство на непрекъснатото обучение на служителите е, че такава система ги държи в добра форма и ръководството винаги има точни данни за нивото на обучение на служителя. Можете също така да въведете оценка на обучението на персонала, въз основа на която да вземате решения за бонуси и повишения, както и за своевременното освобождаване на неквалифицирани служители.

 

Методи за обучение на персонала

Освен описания по-горе систематичен цикъл на „контрол-обучение-контрол“, съществуват редица полезни форми за получаване на нови знания:

  • Персонални или корпоративни обучения;
  • Семинари, конференции и форуми (по-подходящи за топ мениджъри);
  • Опреснителни курсове;
  • Различни образователни програми и преквалификация.

Също така е много важно за компанията да поддържа позитивно отношение към непрекъснатото самообучение, а това, преди всичко, е отговорност на мениджърите – те трябва да поставят заразен пример на целия екип с тяхното поведение, развитие.

Самообразованието може да се изрази в различни форми: самостоятелно посещение на тематични курсове и професионални събития, четене на бизнес литература и специализирани периодични издания, посещение на интернет портали със специализирани теми.

Компания, избрала пътя на активното и непрекъснато подобряване на компетенциите на своите служители, със сигурност ще заема водеща позиция на пазара. Важно е да се помни, че не рекламата, а компетентният и добре обучен персонал е основният двигател на вашия бизнес.

Ние можем да поемем отговорност за изпълнението на цялостния процес по намиране на подходящ кандидат за вашата отворена позиция. Компанията разполага със специалисти с дългогодишен опит в подбора и оценяването на персонал, като използва традиционни и нетрадиционни начини за провеждане на интервютата.

 

2019-03-21T14:59:46+02:00