Как да изберем най-добрия служител от тези, които идват на интервю?

//Как да изберем най-добрия служител от тези, които идват на интервю?

Как да изберем най-добрия служител от тези, които идват на интервю?

Намирането на най-добрия служител, особено за позиция, включваща финансова отговорност и достъп до финансовите ресурси на компанията, не е лесна задача. Основната грешка на собствениците на малкия бизнес е липсата на система за намиране на подходящите служители.

Често се назначава първият горе-долу подходящ кандидат. Трябва да помните, че лошият служител, това са нерви и финансови загуби, а добрият служител е продуктивност и ръст на приходите. Така че усилията, положени за намиране на „идеалния“ кандидат, напълно ще се изплатят.

Подготовка

Ако имате свободна длъжност или откривате нова длъжност, отделете време да обсъдите с мениджъра и ключовите служители на отдела, както и с мениджъра по човешки ресурси (ако имате такъв в компанията) основните изисквания, които новият служител трябва да изпълни и бъдещите му отговорности.

Направете списък на основните изисквания за квалификация, характеристики, както и опита на кандидата. Този списък ще ви помогне да съставите правилна и подробна обява за свободната длъжност, както и ще бъде основа за събеседване и оценка на кандидата. Не се опитвайте да измислите всичките изисквания сами, защото можете да пропуснете основните детайли.

Подготовка на обявата за свободна длъжност

Описание на длъжността, включваща задълженията и графика на работа, както и на кого ще се отчита извършената работа. Това е, което вие трябва определите за себе си и да дадете на кандидатите да се запознаят. И все пак, не се страхувайте да обещавате бонуси, ако имате такава възможност, все пак имате нужда от добра примамка за добрия служител! В обявата не трябва да записвате всички технически термини, които можете да си спомните, ограничете се само с това, което ви е необходимо.

Изберете тези, които ще провеждат интервюто

Интервютата могат да се провеждат от един или няколко души. За да се проведе интервюто с най-голяма полза, трябва да информирате интервюиращите подробно за техните задължения и точки, на които трябва да бъде обърнато най-много внимание. Моля, имайте предвид, че техническите и професионалните умения на кандидата трябва да бъдат тествани от тези, които могат да разберат и оценят отговорите му.

Публикуване на обявата за свободна длъжност

Успоредно с публикуване на обявата, уведомете своите служители за свободната позиция, защото е много вероятно те да имат подходящи специалисти сред техните познати. Публикувайте обявата в социалните мрежи, безплатните сайтове за търсене на работа и т.н. Ако се интересувате от млади професионалисти, обърнете внимание на университетските кариерни центрове, където могат да ви посъветват най-талантливите ученици.

Подбор на кандидатите

Ако сте изпълнили първата точка от нашия план и след консултация с ключовите специалисти от отдела, в който имате нужда от нов служител, сте идентифицирали основните приоритети, след което лесно ще изберете главните кандидати. Проучете тяхното резюме, като обърнете най-голямо внимание на това, което сте определили за себе си като ключов момент. Когато изберете най-добрите кандидатури, назначете интервю. Тази част от отсяване на кандидатите е лесно да се делегира на собствения ви HR-мениджър или на външна агенция за набиране на персонал. Обърнете внимание на това, кандидатите предварително да се запознаят с вашето предложение преди интервюто, за да не ви губят напразно както вашето, така и времето на вашите сътрудници.

Използвайки NSR – Агенция за подбор на персонал и фирмени консултации като ваш партньор  за подбор на персонал, Вие можете да бъдете уверение, че всички дейности ще бъдат извършени професионално и с внимание към детайлите, което ще Ви позволи да се фокусирате към същността на вашият бизнес.

Интервю с кандидатите

Уверете се, че всеки от интервюиращите знае своята роля. Например, един от тях ще оцени културното ниво на кандидата, друг професионалната квалификация. Основното е, те да знаят точно своите задължения и роли и да не се прекъсват. След първото интервю, помолете всеки интервюиращ да оцени всеки кандидат. Най-добрите поканете на второ интервю. Обърнете внимание на това, че събеседването, това е още и възможност за кандидата да се запознае с вашата компания, затова задължително оставете възможност за въпроси от кандидата ( това е отличен способ да го опознаете по-добре).

За втория кръг е по-добре да се състави друго жури, например от служители на отдела, за който е необходим нов служител. Ако вашият нов служител често ще контактува с клиенти, тогава се опитайте да включите редовните си клиенти в избора на кандидати, така че те също да имат възможност да изберат специалист, с когото ще могат да работят по-късно.

Финален избор

Когато вече имате оценките на второто интервю ( като може да вземете и първото), е време да изберете кой ще бъде вашия нов служител. Друг малък нюанс: ако новия служител ще има достъп до поверителна информация или пари, би било добре да изискате свидетелство за съдимост, да го проверите за връзки с криминални среди.

Такъв систематичен и многостепенен подход ще ви помогне да изберете най-добрия от най-добрите. Не се страхувайте да прекарате време в планирането и подбора на най-добрия служител, усилията ви ще се изплатят стократно!

 

2019-03-14T14:22:33+02:00