Тренингите – ефективно средство за обучение на персонала

//Тренингите – ефективно средство за обучение на персонала

Тренингите – ефективно средство за обучение на персонала

Много компании за фирмени обучения прибягват до такъв общ инструмент като тренинги. Тренинг обикновено се нарича краткосрочен курс на активно обучение по всякакви умения, знания, социални нагласи и психологически техники.

За да се избере подходящ тренинг за служителите на компанията и да се осигурят високи нива на ефективност на обучението, е необходимо да се знае какви видове тренинги има, как се различават те и какви методи съществуват за тяхното провеждане.

Тренингите, които формират определени умения, са най-често срещани в бизнес средите. Те развиват определени умения на участниците: техники за водене на преговори, техники за продажби и др.

Психологическите тренинги се опитват да направят промени в съзнанието на участниците: да направят хората по-уверени в себе си, да им помогнат се борят с лошите навици или комплекси и т.н.

Социално-психологическите тренинги развиват определени междуличностни умения, помагат да се променят социалните нагласи: учат как да се държат в конфликтни ситуации, как да спорят, как да защитават своята гледна точка и много други.

Бизнес тренингите са предназначени да направят работата на служителите на компанията по-ефективна: например, тайм мениджмънт,  методики за вземане на управленски решения.

Използват се следните методи на провеждане на тренинги:

– кайс – разглеждане на конкретна проблемна ситуация и намиране на оптимални решения;

– бизнес игра – моделиране на специфични ситуации и търсене на възможности за развитие на събития;

– ролева игра – изпълнение на различни роли от участниците в обучението и игра на определени ситуации;

– групова дискусия – обсъждане на различни задачи, ситуации за намиране на правилното решение;

– мозъчна атака – метод за стимулиране на креативността и творческата активност.

По брой участници, обученията са разделени на групови и индивидуални. Съгласно методологията за развитие съществуват типични и „поръчкови” обучения. Разбира се, показателите за ефективност на обучения, разработени „по поръчка”, са много по-високи от типичните.

Има и друг вид обучение на персонала – коучинг. Основната му разлика от обученията е, че се разглеждат не типичните, стандартните ситуации, а конкретна задача, срещана в работата или в живота на участниците, и под ръководството на треньор се развиват необходимите умения за постигане на резултата и се постига действителният резултат.

Преди всичко, ефективността на обучението се влияе от: правилния избор на тип, теми, програми и методи на обучение, компетентната формулировка на проблема, избора на треньор, мотивацията на участниците. За оценка на проведеното обучение се използват следните показатели за ефективност на обучението: реакция, усвояване, поведение, резултат.

Разбира се, един тренинг не е достатъчен, за да се постигнат забележими промени в уменията или поведение на участниците. Затова компаниите трябва да имат добре разработена система за обучение на персонала. Тя трябва да включва освен обучения, система за адаптация, курсове за напреднали, мотивационна система и много други.

2019-02-05T11:01:33+02:00