Как правилно да съставите вашето CV при кандидатстване за работа?

//Как правилно да съставите вашето CV при кандидатстване за работа?

Как правилно да съставите вашето CV при кандидатстване за работа?

Ще ви представим правилата за изготвяне на CV при кандидатстване за работа. Трябва да сте на ясно, че когато кандидатствате за работа работодателят ще се занимава само с вашето резюме и ще направи заключение за вашата професионална пригодност въз основа на това, което чете там.

Във всеки случай е необходимо да се обърнете внимание именно на себе си, за да бъдете избрани измежду многобройните кандидати за вакантното място, за което кандидатствате. И за това трябва да се придържате към определени правила, за да направите правилното CV. То трябва да съдържа следните раздели:

Лична информация

В най-горната част на  вашето CV е необходим по-голям шрифт от основния текст на документа, да напишете трите си имена. След това напишете данните си за контакт и местожителство. В данните за контакт посочете мобилния и домашния ви телефонен номер, електронна поща. Можете да посочите други начини да се свържат с вас, ако има такива, като ICQ или Skype, но това обикновено се прави, ако търсите работа в друг град и този начин на контакт с вас е най-удобен.

Желана позиция

В този момент трябва да посочите позицията или свободната позиция, за която кандидатствате. Препоръчително е в този параграф да се посочат една или най-много две подобни позиции. Също в този раздел можете да посочите очакваната заплата, от и до някаква сума, или поне някаква сума.

Образование

Следващата точка ще бъде подробно описание на вашите професионални умения. По-добре е да започнете с посочване на образованието, което сте получили, местата на вашето обучение, имената на образователните институции, получени в резултат на специалности с указание за професионално ниво, като младши специалист, бакалавър или старши специалист или магистър. Ако имате някакви научни постижения, посочете и това в CV -то.

Всичко трябва да се записва в хронологичен ред, като се посочват точните дати на започване и завършване на обучението. Тук трябва да споменете курсовете, които сте преминали, за да придобиете нови професионални умения: езикови курсове, компютърни курсове и т.н.

Професионален опит

Вашата следваща задача при подготовката на  е описание на професионалния ви опит. Всички трудови стажове се посочват в обратен хронологичен ред, т.е. от последното място на работа. Трябва да разберете, че на колкото повече места сте работили на работата, за която кандидатствате, толкова по-пълна ще бъде за вас представата в очите на бъдещия работодател.

Опишете всяка минала работа и позиция, която сте заемали там, опитайте се да посочите по-подробно всички задължения, които е трябвало да изпълнявате. Работодателят трябва да има ясна представа какво точно можете да правите, как можете да му бъдете полезни. Като цяло, за по-подробно описание на вашите заслуги, подходящи за тази работа, си струва да се напише мотивационно писмо със CV-то, в което да бъдат изброени подробно.

Професионални умения

Следващият раздел на вашето CV ще бъде описание на вашите лични качества и способности. Тук можете да посочите личните си интереси, липсата на лоши навици, качества на вашия характер, които са полезни във вашата работа, например: липса на конфликт, способност за работа в екип, постоянство, готовност за учене и развитие, общителност, професионална почтеност, трудолюбие и др.

Допълнителна информация

Тук трябва да напишете дали владеете езици, дали имате шофьорска книжка. Можете също така да напишете дали обмисляте варианти за временна или далечна работа, допускате ли възможността да се преместите в друг град или бизнес пътувания из страната, а може би и в чужбина. Всички тези нюанси трябва да бъдат посочени в този раздел на вашето резюме, на какво сте готови и за какво не сте съгласни.

Ако имате препоръки от предишни работни места, след като сте съставили автобиография, можете да напишете в самия край, че можете да ги изпратите по искане на работодателя.

Така може да завърши описанието как правилно да съставите вашето CV. Когато го създавате, можете да използвате и други шаблони, но структурата му почти винаги ще бъде същата. Главното при съставянето на такъв документ е да бъде възможно най-точен, сбит и недвусмислен, не е необходимо да претоварвате читателя на вашето резюме с ненужна информация. Всички материали трябва лесно да се смилат и да не си противоречат.

След като прочете този документ, работодателят трябва да разбере кого ще покани на интервюто си. Той трябва да знае точно какво можете и какво искате. Като се придържате към всички горепосочени препоръки, ще намерите бързо работодателя, от който се нуждаете и който ви е необходим. Това е най-важната задача, която всеки кандидат си поставя в процеса на търсене на работа. Надяваме се, че тези препоръки ще ви помогнат в успешното търсене на работа!

Ние от NSR.BG помагаме както на бизнеса, така и на Вас като личност. Занимаваме се с консултантска дейност и подбор на персонал. Намираме подходяща работа за хората, както и подходящи кадри за дадена фирма. Готови сме да намерим и твоето място.

2019-02-28T10:55:01+02:00