Как да изключим проблемите в системата за мотивация на персонала?

//Как да изключим проблемите в системата за мотивация на персонала?

Как да изключим проблемите в системата за мотивация на персонала?

За да може една компания да се развива и печели добре, се нуждае от висококвалифицирани специалисти, компетентни и способни служители. Събирането на екип от професионалисти е само половината задача. Трябва да можете да ги стимулирате за добър резултат. В този случай често възникват проблеми с мотивацията на персонала.

 

Как да се отстранят проблемите на мотивацията на персонала?

За да се предотвратят проблемите с мотивацията на персонала, се нуждаем от програма за качество. За целта е необходимо да се диагностицира мотивационната среда в организацията. Професионалистите разработват сегментирана мотивационна система и използват моралните и материалните стимули в правилната комбинация. Въвеждането на мотивационната система трябва да се наблюдава и своевременно да се коригира.

Така че, за да се преодолеят проблемите с мотивацията на персонала, се разработва система, но преди това има първи етап: диагностика на мотивационната среда на компанията.

Първи етап

На този етап е необходимо да се формулират начините за измерване на резултатите от труда, позволяващи обективна оценка; да се създаде система за обратна връзка, чрез която служителят ще може да види резултатите от работата си и да разбере какво трябва да направи, за да получи висока оценка на действията си; да се оцени възможността за постигане на определени резултати от труда.

Трябва да се има предвид, че ако задачата е прекалено лесна, както и когато е твърде трудна, мотивацията на служителя може да намалее; разработете система от принципи за стимули, които ще ви позволят да създадете общи условия за мотивиране на персонала, за да избегнете проблеми Системата на принципите предполага наличието на надеждна методология за оценка, разработването на критерии за измерване на резултатите, яснотата на инструментите за оценка и ясната и достъпна връзка между резултата от труда и поощрението.

Тази система трябва да се съсредоточи върху качеството, да включва стандартите за наблюдение и своевременно да ги преразгледа, ако е необходимо. В крайна сметка талантливите и активни служители трябва да получават по-високи заплати и да бъдат забелязани от техните мениджъри с помощта на инструменти на системата за мотивация.

 

Втори етап

Вторият етап на развитие на системата за мотивация е процесът на изграждане на сегментирана мотивационна система. Именно на този етап за да се преодолеят проблемите с мотивацията на персонала трябва да се вземат предвид психологическите характеристики на работниците. За целта е необходимо да се проведете проучване на служителите чрез анкета. След попълването на анкетата ще бъде лесно да отделите групи от специалисти, за всека от които се изготвя собствена мотивационна система. За постигане на целите е подходящо психологическото тестване на служителите, отнесени към една или друга група, за да се изяснят техните очаквания и да се подготви индивидуален подход към всеки психо-тип служител.

В резултат на това на втория етап ще бъде необходимо да се подготви комплекс от материални и морални стимули за всяка група специалисти в съответствие с характеристиките на тяхната психология. Този комплекс включва: Публична оценка на постиженията на служителите ( на съвещания, вътрешни СМИ, награди и т.н.), подобряване на работните места на отличилите се служители.

Публичната оценка на дейността на цял отдел ( информиране на съвещания, вътрешни СМИ, провеждане на специални събития в чест на отличилите се специалисти, изпращането им на изложби, семинари, срещи; изпращане на групата на обучение, туристическо пътуване, празнични събития с награди, екскурзии). Отделно изразяване на благодарност от страна на ръководителя (устно или писмено, под формата на разговор).

 

Трети етап

Третият етап от разработката на система за мотивацията на персонала е времето на корекция на системата за мотивация. Възможност за корекция възниква само в условия на непрекъснат мониторинг. Това може да стане чрез анкетиране на служителите, провеждано на половин година. На основата на получената информация е полезно да се внасят някои промени за решаване на проблемите в мотивацията на персонала. Ако анализирате системата за мотивация на персонала и редовно идентифицирате проблемите, те могат да бъдат предотвратени на ранен етап и в някои случаи дори преди да възникнат.

2018-11-13T11:21:01+00:00