Човешки ресурси: проект MyHR

//Човешки ресурси: проект MyHR

Човешки ресурси: проект MyHR

Какво представлява проектът My HR

Сирма Донева, главен оперативен директор на Корпоративния център на „ВМ Финанс Груп“, разказва за проекта, който достигна до финала в категория „Най-добър HR проект на голяма компания“ на HR Awards 2015

Българската асоциация за управление на хора (БАУХ) връчи XIII-те си годишни награди, които отличиха най-добрите HR проекти и екипи през 2015.

В Economy.bg ще разкажем за проектите, които достигнаха до финала, за да ви запознаем с основната цел на всеки един от тях, как са били реализирани, какви резултати са постигнали и с какво са допринесли за организацията.

До финала в категория „Най-добър HR проект на голяма компания“ достигна и проектът My HR. Какво представлява той, разказва Сирма Донева, главен оперативен директор на Корпоративния център на „ВМ Финанс Груп“

nsr-sirma-doneva-HR

Сирма Донева

Какво представлява проектът и какви са целите му?
Проектът My HR e мащабен проект с 11 компонента, трансформиращ функцията човешки ресурси с  цел осигуряване на по-добра подкрепа на стратегията и приоритетите на холдинга и всякo от дъщерните дружества. Целта на проекта се постига чрез реализиране оптимизация на процесите и процедурите, свързани с управлението на човешките ресурси, както и  с привличане, задържане и развитие вътрешния потенциал на хората и екипите.

Проектът обхваща всички ключови ЧР процеси, като целеполагане и оценка на представянето, управление на възнагражденията, обучение, развитие на талантите и планиране на приемственост, оценка на знанието по корпоративни политики и правила и измерване ефективността на човешкия капитал.

Как беше реализиран? 
Проектът се реализира от екип, съставен от всички служители на отдел „Човешки ресурси“, под ръководството на спонсора на проекта – г-жа Александра Мирчева, председател на Съвет корпоративни политики и член на Съвета на директорите на „ВМ Финанс Груп“, и с подкрепата на консултанти от PricewaterhouseCooopers. Екипът, през целия период на реализиране на проекта, работи в тясно сътрудничество с мениджмънта на всички компании на икономическата група „ВМ Финанс Груп“- общо 11 компании: 4 в областта на бързооборотни стоки, 1 в сградни инсталации и технологии, 4 в сектора на услугите, 1 в печатно-издателска дейност, както и Корпоративния център на групата. По време на целия проект бяха осъществени редица комуникационни кампании с участието на всички заинтересовани страни под формата на индивидуални и екипни срещи и работилници, разпространяване на информационни и маркетинг материали и не на последно място, с незабравимо парти за отпразнуване на постигнатите резултати.

Какви ресурси бяха вложени в проекта?
Такъв амбициозен проект несъмнено изисква значителни ресурси – както финансови, така и времеви. По-важно обаче е, че той се ползваше с подкрепата и ангажимента на висшия мениджмънт, без които резултатите нямаше да са тези, с които се гордеем в момента. Задаването на правилния тон от върха е като солта за едно ястие – изглежда като незначителна и тривиална подправка, но без нея вкусът е съвсем различен.

Какви резултати постигна и с какво допринесе за компанията?
С осъществяването на проекта беше създаден изцяло нов корпоративен компетентностен модел; ревизирани бяха процесите по целеполагане и оценка на представянето и за управление на таланти и наследници; дефинирани бяха правила за вътрешен подбор и структурирани кариерни пътеки; изградена бе единна грейдинг структура на „ВМ Финанс Груп“; определиха се принципи за променливо възнаграждение и политика по възнаграждения и придобивки; разработи се политика за обучение и развитие; създадоха се инструменти и темплейти за измерване ефективността на човешкия капитал; създаде се процесен наръчник за оценка на знанието по корпоративни правила и политики.

Всичко това допринесе за по-голяма прозрачност, предвидимост и обективност в практиките спрямо хората, създаде чувство на повишено доверие и ангажираност и не на последно място, обедини философията за управление на хората и разшири хоризонта за развитие на служителите отвъд конкретната настояща месторабота до многобройни възможности във всички компании от „ВМ Финанс Груп“.

Как беше оценен от мениджмънта и служителите?
Голямата добавена стойност на проекта се състои в трансформирането на мисленето както на служителите във функция човешки ресурси, така и на ръководителите във всички останали функции на различни нива, с които пряко се работи. Разписаните процеси и създадените инструменти несъмнено са важни, но те също се прилагат от хора и затова е важно да бъдат приети като полезни, за да бъдат устойчиви във времето и съответно да гарантират постигането на бизнес резултати. Вярваме, че проектът беше успешен и въплъти името си в действителността: сега всеки ръководител е убеден, че управлението на човешките ресурси е негова лична задача – MyHR , а всеки служител намира своя смисъл в работата, на която се е посветил в някоя от компаниите от „ВМ Финанс Груп“.

 

 

източник: economy.bg

2018-05-04T08:23:16+03:00